Mô hình tiếp thị AIDA cải tiến

Các phễu mua hàng hay còn gọi là phễu bán hàng và marketing, hoặc phễu kinh doanh, là một mô hình tiếp thị lấy người tiêu dùng làm trung tâm, mô hình minh họa lý thuyết hành trình mua hàng của Khách hàng.

Năm 1898, E. St. Elmo Lewis phát triển một mô hình dùng ánh xạ hành trình mua hàng của khách hàng từ thời điểm một nhãn hiệu, hay sản phẩm thu hút chú ý của người tiêu dùng đến điểm của hành động hoặc thực hiện hành vi mua.
Mô hình AIDA ra đời.

Khi người tiêu dùng di chuyển qua hệ thống phân cấp của mô hình, họ trải qua cả giai đoạn xử lý nhận thức và giai đoạn xử lý cảm xúc trước khi bất kỳ hành động nào xảy ra. Do đó, hệ thống phân cấp của các mô hình tác động đều bao gồm C (Nhận thức/Học tập) – A (Ảnh hưởng/Cảm giác/Sở thích/Mong muốn) – B (Hành vi/Dùng thử/Sử dụng/Chia sẻ thông tin) là các bước cốt lõi trong chuỗi hành vi cơ bản.

Sự thiếu hụt chính của mô hình AIDA là sự vắng mặt của các tác động sau khi mua như sự hài lòng, tiêu thụ, hành vi bảo trợ lặp lại và các ý định hành vi sau khi mua khác như giới thiệu hoặc tham gia vào quá trình chuẩn bị đánh giá sản phẩm trực tuyến. Các phê bình khác bao gồm sự phụ thuộc của mô hình vào một bản chất tuyến tính – trình tự một chiều, trình tự phân cấp.

Để khắc phục một số thiếu sót của mô hình, một số mô hình phân cấp hiện đại đã sửa đổi hoặc mở rộng mô hình AIDA cơ bản.
Các biến thể được chọn của AIDA:

  • Phân cấp hiệu ứng của Lavidge và cộng sự: Nhận thức → Kiến thức → Thích → Ưu tiên → Thuyết phục → Mua hàng
  • Mô hình của McGuire: Trình bày → Chú ý → Hiểu → Năng suất → Duy trì → Hành vi.
  • Mô hình AIDA đã sửa đổi: Nhận thức → Sở thích → Thuyết phục → Mong muốn → Hành động (mua hoặc tiêu thụ)
  • Mô hình AIDAS: Chú ý → Sở thích → Mong muốn → Hành động → Sự hài lòng
  • Mô hình AISDALSLove: Nhận thức → Sở thích → Tìm kiếm → Mong muốn → Hành động → Thích / không thích → Chia sẻ → Yêu thích / Ghét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *